Kontakt

Czekamy na wiadomość!

Contact details:

Message:

Wiadomość wysłana poprawnie. Close this notice.

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe:

Wiadomość wysłana poprawnie. Close this notice.
8 lat ago · by · Możliwość komentowania Leasing systemu ERP? Z Comarch ERP 4.0 to możliwe! została wyłączona

Leasing systemu ERP? Z Comarch ERP 4.0 to możliwe!

Szukasz wsparcia, które pozwoli Ci wprowadzić w firmie innowacje i zautomatyzować kluczowe procesy? Pragniesz uzyskać przewagę konkurencyjną, wyróżnić się wśród konkurentów i osiągnąć planowany sukces?

Dziś do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy zgrany, kompetentny personel i najlepsze produkty. Aby osiągnąć najważniejsze cele biznesowe często niezbędne jest zewnętrze wsparcie w postaci nowoczesnych, pionierskich systemów, umożliwiających zarządzanie projektami i najważniejszymi procesami na poszczególnych poziomach przedsiębiorstwa.

Wyobraź sobie, o ile sprawniej funkcjonowała by Twoja firma gdybyś regularnie dostawał szczegółowe analizy dotyczące każdego obszaru działalności … Jak bardzo podniosłaby się efektywność działań sprzedażowych i satysfakcja klientów gdybyś otrzymał narzędzie wspierające planowanie produkcji i kontrolowanie jej na każdym etapie?

Jeśli szukasz technologii XXI wieku, innej niż wszystkie – technologii, która przełoży się na odczuwalne zyski, wzrost sprzedaży i zwiększenie zadowolenia kontrahentów, postaw na sprawdzone rozwiązania i zainwestuj w nowoczesny system ERP.

System ERP to zaawansowany system informatyczny, służący wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem z różnych obszarów biznesu. Kluczowym celem systemu ERP jest integracja wszystkich działów i funkcji w firmie, polepszenie przepływu informacji i zautomatyzowanie najważniejszych procesów. W zależności od oczekiwań i potrzeb oraz specyfiki branży danej firmy, poszczególne moduły systemu mogą wyglądać odmiennie i łączyć się wzajemnie na różne sposoby.

Read more

8 lat ago · by · Możliwość komentowania Jak wybrać najlepszą firmę leasingową? została wyłączona

Jak wybrać najlepszą firmę leasingową?

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru oferty z szeregu proponowanych przez różne towarzystwa leasingowe należy wziąć pod uwagę wiele czynników istotnych z punktu widzenia wieloletniego związku pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, jakim jest niewątpliwie kontrakt leasingowy. Przecież w wyniku umowy leasingowej powstaje zobowiązanie wobec leasingodawcy, oznaczające ponoszenie regularnych wydatków pieniężnych przez okres kilku lat. Ponadto wprowadzenie do firmy nowego środka trwałego jest pewnego rodzaju inwestycją, która ma przynieść określone korzyści w postaci dodatkowych przychodów. Stąd należy z dużą ostrożnością podchodzić do wyboru oferty sfinansowania takiej inwestycji.

Oto podstawowe pytania, jakie należy zadać, a następnie dokonać szczegółowej analizy uzyskanych odpowiedzi z różnych towarzystw leasingowych.

Jaki jest proponowany typ leasingu, a co za tym idzie – kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych?
Jaka jest suma opłaty leasingowych i jaki jest sposób ich rozłożenia?
Czy proponowany okres leasingu jest adekwatny do potrzeb i możliwości klienta?
Czy występuje kaucja (depozyt) gwarancyjna?
Czy wymagane są inne dodatkowe zabezpieczenia?
W jaki sposób towarzystwo leasingowe bada zdolność klienta do podpisania umowy leasingu?
Jak szybko firma leasingowa przedstawia środki finansowe do dyspozycji klienta?
Kto ponosi koszty operacyjne?
Jakie są zasady rozliczeń z klientami przy zmianach podstawowych stóp procentowych?
Jakie są zasady rozliczeń w przypadku występowania opóźnień w terminowym regulowaniu zobowiązań przez klienta?
Jakie są zasady rozliczeń w przypadku zaistnienia szkód?
Jaka jest przewidywana wartość likwidacyjna (końcowa) przedmiotu po zakończeniu leasingu i kto może wziąć udział w późniejszej transakcji sprzedaży?
Jakie jest ryzyko bankructwa firmy leasingowej?

Read more

9 lat ago · by · Możliwość komentowania Historia leasingu została wyłączona

Historia leasingu

Leasing jest znanym w świecie – pod innymi wprawdzie nazwami – i praktykowanym od dawna instrumentem finansowym. Pierwsze transakcje przypominające współczesny leasing (ang.-am. Lease lub leasing) można upatrywać w prymitywnych formach najmu i dzierżawy, polegających na odpłatnym użyczaniu rzeczy do czasowego korzystania, niekiedy przyrzeczeniem ich sprzedaży. Zawierano je w starożytnych cywilizacjach Egiptu i Mezopotamii około 5 tysięcy lat temu. Już Arystoteles mówił, iż „bogactwo polega bardziej na używaniu, niż posiadaniu”.

Pierwsza niezależna firma leasingowa powstała w 1952 roku w Stanach Zjednoczonych (United States Leasing Corporation), następnie w 1960 roku w Europie i Japonii. Instytucja leasingu trafiła do Europy Zachodniej właśnie z USA, przejmując praktyki i zwyczaje handlowe tamtejszych spółek. Pod koniec 1962 roku w Republice Federalnej Niemiec powstały pierwsze firmy leasingowe, do których należała, powołana do życia przez osiem banków niemieckich, firma Deutsche Leasing. W późniejszych latach leasing, jako nowa forma finansowania inwestycji, szybko rozpowszechnił się w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, w dalszej kolejności w Szwajcarii, Austrii i innych krajach Europy zachodniej.

Początki leasingu w latach sześćdziesiątych i w pierwszych latach siedemdziesiątych całej zachodniej części Europy nie były łatwe. Leasing naruszał bowiem tradycyjne kanony finansowania inwestycji w formie operacji kredytowych, znanych od lat. Była to jednak niezwykle atrakcyjna forma finansowania inwestycji i pomimo tych zarzutów leasing w poszczególnych krajach Europy zachodniej rozwija się od ponad 40 lat z dużym powodzeniem.

Read more

24 lata ago · by · Możliwość komentowania Opodatkowanie transakcji leasingu została wyłączona

Opodatkowanie transakcji leasingu

20 kwietnia 2004 roku weszła w życie uchwalona 11 marca 2004 roku ustawa o podatku od towarów i usług. Ustawodawca zdecydował się na stworzenie zupełnie nowe regulacji w zakresie podatku VAT, a nie nowelizację dotychczas obowiązującej ustawy, w wyniku czego zakres wprowadzanych zmian opodatkowania był znaczny. Wynikał głównie z konieczności dostosowania Polski do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Nowa ustawa o podatku od towarów i usług wzorowana jest na VI Dyrektywie Rady Unii w zakresie podatku od wartości dodanej nr 388/77.

Przepisy nowej ustawy o VAT zmieniły zasady opodatkowania umów leasingu. Przed 1 maja 2004 roku leasing traktowany był zawsze jako usługa. W myśl nowej regulacji umowa leasingu operacyjnego traktowana jest jako świadczenie usług, a umowa leasingu finansowego jako dostawa towarów. Stawka podatku w przypadku obu rodzajów leasingu na terenie kraju wynosi co do zasady 22%.

Podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Read more

Kredyt gotówkowy

Gotówka
na realizację marzeń

Nawet do 160 000 PLN - Szybka decyzja kredytowa.

Siedziba firmy

Unido Finanse
Optymalne rozwiązania finansowe

Dane kontaktowe

E-mail adres:

Pracujemy od 9:00 do 18:00