Kontakt

(+71) 757 51 52

Czekamy na wiadomość!

Contact details:

Message:

Your message has been sent successfully. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
4 lata ago · by · 0 comments

Historia leasingu

Leasing jest znanym w świecie – pod innymi wprawdzie nazwami – i praktykowanym od dawna instrumentem finansowym. Pierwsze transakcje przypominające współczesny leasing (ang.-am. Lease lub leasing) można upatrywać w prymitywnych formach najmu i dzierżawy, polegających na odpłatnym użyczaniu rzeczy do czasowego korzystania, niekiedy przyrzeczeniem ich sprzedaży. Zawierano je w starożytnych cywilizacjach Egiptu i Mezopotamii około 5 tysięcy lat temu. Już Arystoteles mówił, iż „bogactwo polega bardziej na używaniu, niż posiadaniu”.

Pierwsza niezależna firma leasingowa powstała w 1952 roku w Stanach Zjednoczonych (United States Leasing Corporation), następnie w 1960 roku w Europie i Japonii. Instytucja leasingu trafiła do Europy Zachodniej właśnie z USA, przejmując praktyki i zwyczaje handlowe tamtejszych spółek. Pod koniec 1962 roku w Republice Federalnej Niemiec powstały pierwsze firmy leasingowe, do których należała, powołana do życia przez osiem banków niemieckich, firma Deutsche Leasing. W późniejszych latach leasing, jako nowa forma finansowania inwestycji, szybko rozpowszechnił się w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, w dalszej kolejności w Szwajcarii, Austrii i innych krajach Europy zachodniej.

Początki leasingu w latach sześćdziesiątych i w pierwszych latach siedemdziesiątych całej zachodniej części Europy nie były łatwe. Leasing naruszał bowiem tradycyjne kanony finansowania inwestycji w formie operacji kredytowych, znanych od lat. Była to jednak niezwykle atrakcyjna forma finansowania inwestycji i pomimo tych zarzutów leasing w poszczególnych krajach Europy zachodniej rozwija się od ponad 40 lat z dużym powodzeniem.

Read more

Kredyt gotówkowy

Gotówka
na realizację marzeń

Nawet do 160 000 PLN - Szybka decyzja kredytowa.

Siedziba firmy

Unido Finanse
Optymalne rozwiązania finansowe

ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław

Dane kontaktowe

E-mail adres:
unido@unido.pl

(71) 757 51 52

Pracujemy od 9:00 do 18:00